მონიტორინგის მონაცემებიდან მოსახლეობის რადიაციული დოზის შეფასებამდე

Speaker: Prof. Fernando Carvalho

პრეზენტაცია