ადგილზე გაზომვის ტექნიკა ხმელეთის ეკოსისტემებში გაზის ნაკადების კვალისთვის

Speaker: Dr. Gabriele Guidolotti

პრეზენტაცია