Ցամաքային էկոհամակարգերում կենսածին գազի հոսքերի տեղում՝ ինսիտու չափման մեթոդներ

խոսնակ Դր. Գաբրիելե Գիդոլոտի

Բանախոս՝ դոկտոր Գաբրիելե Գիդոլոտի
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տրամադրել մթնոլորտ-կենսոլորտ ինտերֆեյսում գազերի (CO2 և այլ) անմիջական (in situ)  մոնիթորինգի  արդի մոտեցումների մասին: Դասընթացը կներառի տարբեր տարածական և ժամանակային մասշտաբի մեթոդներ, վերջիններիս դրական և բացասական կողմերի ներկայացում և քննարկում:

Շնորհանդես