ներածություն

«Շրջակա միջավայրի անվտանգության կայուն և նորարարական մոտեցումներ» ամառային դպրոցը, որը կազմակերպվել է Erasmus + MENVIPRO եվրոպական նախագծի կողմից, տեղի կունենա 2022 թվականի հուլիսի 11-ին։ Միջոցառումը կմիավորի հարավկովկասյան և եվրոպացի առաջատար փորձագետներին հարակից առարկաների լայն շրջանակից և մագիստրատուրայի/դոկտորանտների միջազգային լսարանին՝ ներգրավելու առցանց միջոցառմանը, որը խթանում է կրթության արդիականացման ուղին, որը MENVIPRO նախագիծն առաջնորդում է 2019 թվականից:

Նպատակ
Ամառային դպրոցի նպատակն է ամփոփել ծրագրի ջանքերը՝ ուղղված շրջակա միջավայրի պահպանության ուսումնական ծրագրերի արդիականացմանը հետազոտական ուղղվածություն ունեցող և նորարարական կրթության միջազգային ամառային դպրոցի տեսքով: Միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է ներգրավել ինչպես մագիստրոսների, այնպես էլ ասպիրանտների՝ շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում գիտական կարիերայի ուղիների փոխանակման և խթանման նպատակով: Այն կներառի թեմաների լայն շրջանակ` հետազոտական ուղղվածության հիմնական վերապատրաստման մոդուլներից մինչև փոխանցվող հմտությունների ուսուցում, ինչպես նաև  լրացուցիչ թեմաներով, ինչպիսիք են հետազոտական կազմակերպումը, հրատարակչական հնարավորությունները և այլն:
Ամառային դպրոցը նաև կխթանի միջազգային ոգին և մշակույթը, մասնակիցներին կտրամադրի ECTS կրեդիտներ և կխրախուսի ուսուցման նորարարական մեթոդներն ու միջավայրերը:
Միջոցառումը նշանակալի ներդրում կունենա ծրագրի ընդհանուր նպատակին հասնելու համար՝ Հարավային Կովկասում Շրջակա միջավայրի բնագավառում  և դոկտորական հետազոտությունների արդիականացում և այս ոլորտում ԵՄ, Հայաստանի և Վրաստանի միջև գիտական համագործակցության ամրապնդում: 

Բովանդակություն և նպատակային ուսուցման արդյունքներ
«Շրջակա միջավայրի անվտանգության կայուն և նորարարական մոտեցումներ» ամառային դպրոցը ուսանողներին կտրամադրի տեսական դասեր և գործնական, դաշտային և լաբորատոր փորձ՝ բնապահպանական նմուշառում անցկացնելու, շրջակա միջավայրի և սննդամթերքի նմուշները փորձաքննելու  և հողի, բուսականության, աերոզոլների և սննդի՝ մարդու վրա ազդեցությունը գնահատելու համար: Ուսանողները ձեռք կբերեն օրգանական, անօրգանական և ռադիոակտիվ աղտոտիչների նույնականացման վերլուծական հմտություններ և հմտություններ ձեռք կբերեն հեռազնման տեխնիկայի, շրջակա միջավայրի տվյալների քարտեզագրման և աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի ոլորտում:
Ամառային դպրոցի ավարտին ուսանողները ավելի լավ կհասկանան մարդածին, կլիմայական և աշխարհագրական գործոնները, որոնք նպաստում են շրջակա  միջավայրի փոփոխություններին և նման փոփոխությունների երկարաժամկետ ազդեցությանը, ինչպես նաև դրանց մոնիտորինգի և հակազդման գիտական մեթոդներին: Ամառային դպրոցի ծրագիրն ամբողջությամբ ավարտած ուսանողներին կտրվի 2 ECTS կրեդիտ և ձեռքբերումների վկայական:

COVID-19 սահմանափակումներ
COVID-19 համաճարակի հետ կապված մնացած սահմանափակումների պատճառով միջոցառումը կկազմակերպվի առցանց՝
  • Բոլոր դասախոսությունները և սեմինարները կկազմակերպվեն առցանց՝ օգտագործելով հեռահաղորդակցությունը (տես Օրակարգ):

Ամառային դպրոցի օրակարգ՝: agenda.pdf

Ինչպես գրանցվել
Գրանցման հղում. Դիմեք հիմա: Apply Now

Գրանցման վերջնաժամկետ՝ հուլիսի 8, 2022թ