Ռեկրեացիոն և խմելու ջրային ավազաններում ջրի մանրէաբանական որակը

խոսնակ Պրոֆ. Մարինա Թեդիաշվիլի

Բանախոս՝ պրոֆեսոր Մարինա Թեդիաշվիլի, Վրաստանի համալսարանի կենսաբանության ամբիոնի վարիչ
Կքննարկվեն ջրի որակի մանրէաբանական ասպեկտները. խմելու և ռեկրեացիոն ջրերի մանրէաբանական աղտոտվածության ցուցանիշները. ջրային վարակները, տարբեր ջրային մարմիններում մանրէաբանական համայնքների առատություն. ծովային և քաղցրահամ ջրային համակարգերի միկրոբիոմն ու ֆագը; շրջակա միջավայրի գործոնների ազդեցությունը ջրային մարմիններում բակտերիաների և բակտերիոֆագների առատության և բազմազանության վրա. Մանրէաբանական աղբյուրների և ջրային մարմինների սանիտարական մաքրման ֆագային մեթոդները:

Շնորհանդես