տեխնածին և մարդածին պլաստիկ թափոնների վերամշակում

խոսնակ Պրոֆ. Լիլի Արաբուլի

Բանախոս՝ պրոֆ. Լիլի Արաբուլի, ՎՀ
Տեխնածին և մարդածին թափոնների վերամշակումը արդիական խնդիր է հետևյալ պատճառներով. թափոնները բնության մեջ ստեղծում են անբարենպաստ և հաճախ վտանգավոր բնապահպանական իրավիճակ. դրանց վերամշակման միջոցով հնարավոր է փակել համապատասխան ապրանքային արտադրության դեֆիցիտը։ Բարդ խնդիրներից է կենցաղային և արդյունաբերական թափոնների վերամշակման բարձր տեխնոլոգիաների մշակումն ու ներդրումը։ Արդյունաբերական թափոնների վերամշակման տեխնոլոգիան պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին. այն պետք է լինի առանց թափոնների, էկոլոգիապես մաքուր և ծախսարդյունավետ:

Շնորհանդես