Շրջակա միջավայրի տարածական և տարածաժամանակային մոդելավորում. բաց կոդով (բաց աղբյուրով) գործիքակազմի համալրում

խոսնակ Դր. Մարկո Չիոլֆի

Դոկտոր Մարկո Չիոլֆի
Մոդելավորումը ժամանակակից գիտական գերազանցության հիմնարար գործիք է:
Շրջակա միջավայրի գիտությունները հավասարապես հիմնված են չափումների և մոդելավորման վրա: Համակարգչի հզորության և պահեստավորման հզորության անընդհատ աճը ապահովել է բոլորին անգնահատելի վերլուծական հզորություններով: Մոդելավորման ծրագրակազմը նույնպես զարգացել է. մասնավորապես, բաց կոդով լիցենզավորման պարադիգմը հնարավորություն է տալիս գիտականորեն հիմնավորված գործիքներ ներառել յուրաքանչյուր հետազոտողի աշխատանքային գործընթացում: Շրջակա միջավայրի մոդելավորումն օգտագործում է մի շարք գործիքներ՝ հեռահար զոնդավորումից մինչև ԱՏՀ՝ GIS, վիճակագրությունից մինչև ծրագրավորում և տվյալների բազայի կառավարում, նմուշից և աշխատանքային վարկածներից արդյունքներ ստանալու համար: Այս դասախոսության նպատակն է օգնել ուսանողներին ստեղծել իրենց ծրագրային ապահովման և ինժեներական մոդելավորման գործիքակազմը՝ օգտագործելով ժամանակակից ծրագրավորման որոշ փաթեթներ և ծրագրավորման լեզուներ:
Քննարկվում են նաև մի քանի անվճար և մատչելի (թեև ոչ բաց կոդով) գործիքներ։ 

Շնորհանդես