Հողի որակ. քիմիական ցուցիչներից մինչև կենսաբազմազանություն

խոսնակ Դր. Սառա դի Լոնարդո

Դոկտոր Սառա դի Լոնարդո, Իտալիայի Հետազոտությունների ազգային խորհուրդ
Այս դասընթացի ուշադրության կենտրոնում է հողի որակի համապարփակ գնահատումը և մոնիթորինգը:
Տրված է հողի խոցելիության և գործառույթների մատնանշման համար նպատակահարմար տարբեր ինդիկատորների կիրառելիությունը, որոնք պարզ են, քիչ ծախսատար և հասնալի։ Բերված են նաև հողերի որակի գնահաման և մշտադիտարկման պլանավորման մարտահրավերները։

Շնորհանդես