Ջրային ռեսուրսներ, ջրի որակի հետազոտության մեթոդաբանություն

խոսնակ Պրոֆ. Թամար Սուպատաշվիլի

Բանախոս՝ Վրաստանի համալսարանի պրոֆեսոր Թամար Սուպատաշվիլի
Ջրային ռեսուրսների, դրանց տեսակների, աղտոտման աղբյուրների, որակի պարամետրերի և հետազոտության մեթոդների վերաբերյալ հետևողական և հավաստի տեղեկատվությունը շատ կարևոր է բոլոր քաղաքացիների համար՝ ապահովելու ջրի ռացիոնալ օգտագործումը որպես եզակի ռեսուրս, ինչպես նաև  հնարավորինս պաշտպանելու այն մարդածին աղտոտիչներից: Դասախոսության ընթացքում կքննարկվեն ջրի որակի վերահսկման պարամետրերը (ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական), ինչպես նաև ջրի փորձաքննության մեջ կիրառվող մեթոդները: Դիտարկվելու է ջրի դասակարգումն ըստ տարբեր պարամետրերի: Տարբերության պարամետրերը սահմանելու համար պետք է օգտագործվեն EPA և ISO ստանդարտները: Կներկայացվեն նաև բնական և մարդածին աղտոտման աղբյուրները։

Շնորհանդես