Շրջակա միջավայրի գիտություններում կիրառվող չափիչ սարքավորումներ

խոսնակ Պրոֆ. Ավտո Թավխելիձե

Բանախոս՝ պրոֆ. Ավտո Թավխելիձե
Շրջակա միջավայրի գիտությունների ոլորտում վերջին զարգացումները հանգեցնում են ֆիզիկական մեթոդների և համապատասխան բարդ ապարատների ինտենսիվ օգտագործմանը՝ նմուշների տարրալուծման համար: Այնուամենայնիվ, վերջինս պահանջում է հիմնարար ֆիզիկայի և էլեկտրատեխնիկայի գիտելիքներ: Ժամանակակից բնապահպանական գիտությունների մագիստրոսական ծրագրերը ներառում են ֆիզիկայի և էլեկտրատեխնիկայի դասընթացներ:
Այս դասախոսությունը նախատեսված է ուսանողներին ծանոթացնելու նմուշների անալիտիկ  մեթոդներին, ինչպիսիք են սկանավորող էլեկտրոնային մանրադիտակը (SEM), փոխանցման էլեկտրոնային մանրադիտակը (TEM), ատոմային ուժի մանրադիտակը (AFM), ռենտգենյան կառուցվածքային անալիզը և էներգիա-ցրող ռենտգենյան սպեկտրասկոպիան (EDX):  Այս մեթոդների իմացությունը կօգնի ուսանողներին աշխատել ժամանակակից լաբորատորիաներում, որոնք հագեցած են բարդ չափիչ սարքավորումներով:

Շնորհանդես