Կիրառական հեռազննում

խոսնակ Պրոֆ. Կորնելիա Գլասիե 

Այս դասախոսությունը կներկայացնի համառոտ ակնարկ՝ շրջակա միջավայրի հեռազննման վերաբերյալ տարբեր տարածական և ժամանակային մասշտաբներով ու տարբեր տարածաշրջանային առումներով: Թեմաները վերաբերում են հողին, ջրին, բուսականությանն ու բնական վտանգներին: Օրինակները ցույց են տալիս հեռազննման կիրառումը՝ գնահատումից մինչև շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մոնիթորինգ և ապագա սցենարները, օգտագործելով հեռազննման տվյալների լայն բազմազանությունը: Ընդհանուր նպատակը տարբեր միջավայրերի պայմաններում հեռազննման տվյալների ներուժի ներկայացումն է:

Ներկայացում

տեսանյութ