Շրջակա միջավայրի երկրաքիմիա

խոսնակ Դր. Լիլիթ Սահակյան, Դր. Գևորգ Տեփանոսյան

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել երկրաքիմիական գործընթացների, երևույթների, երկրաքիմիական հետազոտությունների մեթոդների հիմնական առանձնահատկություններին, տրամադրել անհրաժեշտ տեսական և գործնական գիտելիքներ և հմտություններ`բազմազան միջավայրերի,տեսակների, մասշտաբների, մակարդակների, վտանգների, ռիսկերի և աղտոտման ուղիների գնահատման ուղղությամբ: Վերջինս թույլ կտա մասնակիցներին ծանոթանալ շրջակա միջավայրի աղտոտվածության մակարդակը նվազեցնելու միջոցառումներին: Կներկայացվեն «Շրջակա միջավայրի երկրաքիմիա» գիտության մեթոդական հիմքերը, մոտեցումները, հետազոտության առարկան, գիտական նպատակը և խնդիրները:

Ներկայացում 1
Ներկայացում 2
Ներկայացում 3

տեսանյութ