Շրջակա միջավայրի ճառագայթային պաշտպանություն

խոսնակ Դր Ֆերնանդո Պիեդադ Կարվալիո, Դր. Օլգա Բելյաևա

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել գիտելիքները բնական և արհեստական ռադիոակտիվության, ռադիոակտիվ նյութերի օգտագործման և վերջիններիս կիրառման բնապահպանական հետևանքների մասին, ճառագայթային պաշտպանության պատասխանատուներին, ուսանողներին ծանոթացնել շրջակա միջավայրի ճառագայթային մոնիտորինգի մեջ օգտագործվող անալիտիկ մեթոդներին և սարքավորումներին, զարգացնել դոզան և դոզայի ուժգնությունը գնահատելու հմտություններ:
Ուսանողները կծանոթանան ճառագայթման նույնականացման և չափման համար օգտագործվող ժամանակակից մեթոդներին և սարքավորումներին, ճառագայթային պաշտպանությանը վերաբերող միջազգային կոնվենցիաներին և պայմանագրերին, ինչպես նաև տեխնոլոգիապես ուժեղացված բնական ռադիոակտիվ նյութերի (TENORM) և արհեստական ռադիոնուկլիդների օգտագործման բնապահպանական հետևանքներին:

Ներկայացում - Դր Ֆերնանդո Պիեդադ Կարվալիո
Ներկայացում - Դր. Օլգա Բելյաևա

տեսանյութ - Դր Ֆերնանդո Պիեդադ Կարվալիո
տեսանյութ - Դր. Օլգա Բելյաևա