Շրջակա միջավայրի վիճակագրություն

խոսնակ. Դր. ՍիլվիաՊորտարենա

Վիճակագրական վերլուծությունն էական նշանակություն ունի շրջակա միջավայրի  գիտությունների մեջ`թե՛ տեսական, թե՛ փորձարարական տվյալների մեկնաբանման և վերլուծության համար: Շրջակա միջավայրի գիտություններում վիճակագրական մեթոդների կիրառումը բազմաթիվ է և բազմազան. կլիմայի մոդելներ, աղտոտման վերլուծություն, շրջակա միջավայրի նմուշառում և տվյալներ: Դասընթացի առաջին մասը ուսանողներին կներկայացնի միատարր և բազմատարր  տվյալների վերլուծության հիմնական վիճակագրական մեթոդները: 
Երկրորդ մասում կներկայացվեն ընտրված վիճակագրական մոտեցումներ՝ շրջակա միջավայրի ոլորտում հետաքրքրություն ներկայացնող տարբեր թեմաների վերաբերյալ: Վիճակագրական տեխնիկայի իմացությունը կապահովի համապատասխան տեղեկատվություն կորզելու գործիքներ ևորոշումների կայացման գործընթացները ղեկավարելու համար:

Ներկայացում

տեսանյութ