Շրջակա միջավայրի թունաբանություն

խոսնակ Դր. Մելինե Բեգլարյան

Մարդու առողջության վրա տարբեր վտանգների վնասակար հետևանքները կարևոր և ժամանակից խնդիր են: Շրջակա միջավայրի  թունաբանությունը գիտության միջառարկայական ոլորտ է, որն ուսումնասիրում է վտանգների ազդեցությունը: Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել տարբեր գործոններ, որոնք կարևոր դեր են խաղում շրջակա միջավայրի թունաբանության ոլորտում: Նպատակն է ներկայացնել շրջակա միջավայրի թունաբանության հիմունքները, ներառյալ հիմնական թունաբանական հասկացություններն ու սկզբունքները, թունավոր նյութերի դասակարգումը, դրանց ազդեցության ուղիները, ինչպես նաև ի հայտ եկող բացասական հետևանքները և առողջության հետ կապված հնարավոր ռիսկերը:

Ներկայացում

տեսանյութ