Սնունդ և ռադիոակտիվություն. Ռադիոակտիվությունը սննդակարգում

խոսնակ Դր Ֆերնանդո Պիեդադ Կարվալիո

Այս մոդուլը նպատակ ունի ներկայացնել սննդամթերքի մեջ ռադիոնուկլիդների ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանությունը և արդյունքները՝ որպես Երևանում անցկացված առաջին հայկական ընդհանուր սննդակարգային ուսումնասիրության  մաս (2018-2020): Մոդուլը ներառում է ընդհանուր սննդակարգային ուսումնասիրության  ստանդարտ օպերացիան ընթացակարգերի, սննդամթերքի ցուցակի և նմուշառման պլանի կազմման հիմնական ընթացակարգեր, խոհարարական վերամշակման վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ, անալիտիկ նմուշների համակցում և հետագա ազդեցության գնահատում:

Ներկայացում - Դր Ֆերնանդո Պիեդադ Կարվալիո
Ներկայացում - Դր. Օլգա Բելյաևա

տեսանյութ