Սննդամթերքի անվտանգություն և մարդու սնուցում

խոսնակ Պրոֆ Նիկոլո Մերենդինո, Դր. Լարա Կոստանտինի

Սննդամթերքի արտադրությունը կախված է հողի և ջրի որակից և ագրոնոմիական գործելակարգերից և պետք է ներառի պարենային անվտանգությունը, այսինքն. բավարար քանակությամբ սննդարար սննդամթերքի մատակարարում և սննդի անվտանգություն, այսինքն. սնունդ՝ առանց աղտոտիչների և տոքսինների, ինչը կարող է բացասական հետևանք ունենալ մարդու առողջության վրա: Այսպիսով, դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել պարենային անվտանգության հիմնախնդիրներին`սնուցման, սննդի անվտանգության և շրջակա միջավայրի ռիսկերի գնահատման և շրջակա միջավայրի թունաբանության տեսանկյունից:

Ներկայացում - Պրոֆ Նիկոլո Մերենդինո
Ներկայացում - Դր. Լարա Կոստանտինի

տեսանյութ