Սննդամթերքի անվտանգության ռիսկերի գնահատում

խոսնակ Դր. Դավիթ Պիպոյան

Սննդի անվտանգության ռիսկերի գնահատման դասընթացը լինելու է սննդամթերքի անվտանգության հիմունքների, սննդի պաշտպանության և քիմիական ռիսկերի գնահատման մոդուլների համադրություն: Այս դասընթացը նախատեսված է բնապահպանական հետազոտությունների ուսանողների համար, դեպքերի ուսումնասիրությունները կապված են  շրջակա միջավայրի աղտոտման խնդիրների հետ՝ մասնակիցներին հնարավորություն տալով տարբերակել սուր և քրոնիկ ռիսկերի գնահատման մոտեցումները. քննարկել սննդամթերքում առկա քիմիական նյութերի հետ կապված թունաբանական ռիսկերը. համեմատել և կիրառել դոզա-պատասխան մոդելներ:

Ներկայացում

տեսանյութ