Հեռազննման ներածություն և հեռազննումը՝ ճշգրիտ գյուղատնտեսության համար

խոսնակ Պրոֆ. Ռաֆաելե Կազա

Հեռազննման ֆիզիկական և տեխնոլոգիական սկզբունքներ: Ներկայումս գոյություն ունեցող արբանյակային հարթակները՝ կիրառելի ճշգրիտ գյուղատնտեսության համար: Հեռազննման կիրառումը մշակաբույսերի մոնիտորինգի համար: Հեռազննման սարքերի կիրառումը գյուղատնտեսական հողերի մոնիտորինգի համար։ Օպտիկական արբանյակային տվյալների մշակման շղթա, անճշտություն, սխալներ և տվյալների որակ: Ճշգրիտ գյուղատնտեսության մեջ արբանյակների օգտագործման օրինակ։

Ներկայացում

տեսանյութ