Հողի որակի մոնիտորինգ

խոսնակ Պրոֆ. Մարիա Կրիստինա Մոսկատելի

Այս դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հողը որպես կենդանի, դինամիկ, չվերականգնվող, խոցելի ռեսուրս`ներկայացնելով հողի որակի, հողի առողջության և հողի անվտանգության հասկացությունները:Հողի որակը պետք է վերահսկվի`կանխելու հողերի դեգրադացիայի (քայքայման) պայմանները և կարևոր գործառույթների կորուստը:
Կներկայացվեն հողի որակի մի շարք ցուցանիշներ`նշելով դրանց օգտագործման առավելություններն ու թերությունները:

Ներկայացում

տեսանյութ