Քաղաքային կանաչապատում և կարծր մասնիկներ. Ինչպես գնահատել ծառերից` կարծր մասնիկների հեռացման արդյունավետությունը

խոսնակ Դր. Կիարա Բալդակինի

Կարծր մասնիկներն (ԿՄ) օդի հիմնական աղտոտիչներից են, հատկապես քաղաքային միջավայրերում, որտեղ կարելի է գտնել ԿՄ- ի մարդածին աղբյուրների մեծ մասը: Հայտնի է, որ բույսերի տերևները կարող են փոխազդել ԿՄ- ների հետ՝ ապահովելով մասնիկների հեռացում մթնոլորտից: Դա տեղի է ունենում երկու հիմնական մեխանիզմների միջոցով`բույսերի շնչառություն (միայն փոքր ԿՄ- ի դեպքում, 1 մկմ -ից պակաս) և մակերեսային նստվածք (ավելի մեծ մասնիկների դեպքում): Ծառերի կողմից հեռացված ԿՄ- ների քանակավորման համար մշակվել են տարբեր մեթոդներ` վերջնական նպատակ ունենալով ավելի լավ հասկանալ այս երևույթը և օգնել շահագրգիռ կողմերին և ծրագրավորողներին ծառերի ճիշտ օգտագործման հարցում` օդի որակը մեղմելու համար: Այս դասախոսության ընթացքում կներկայացվեն և կքննարկվեն տարբեր մեթոդների առավելություններն ու թերությունները:

Ներկայացում

տեսանյութ