ციფრული სიმაღლის მოდელებისანალიზი ვიზუალიზაცია გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემების გამოყენებით

სპიკერი: დოქტორი მაიკლ დენკი

დღესდღეობით, თავისუფლად ხელმისაწვდომი გლობალური ციფრული შეფასების მოდელები (DEM) იძლევა მრავალმხრივ ანალიტიკურ შესაძლებლობებს კვლევის სხვადასხვა სფეროსთვის. ეს სესია იქნება მოკლე შესავალი DEM– ის შესახებ და მიმოიხილავს გლობალური დონის მონაცემების ნაკრებებს. ძირითადი ნაწილი განიხილავს რელიეფის პარამეტრების წარმოქმნას და ვიზუალიზაციის სხვადასხვა მიდგომას ღია კოდის გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემის QGIS და თავისუფლად ხელმისაწვდომი ციფრული ანალიზის მონაცემების გამოყენებით.

პრეზენტაცია

ვიდეო