გარემოს დაცვის სტატისტიკა

სპიკერი: დოქტორი სილვია პორტარენა

სტატისტიკური ანალიზი აუცილებელია გარემოსდაცვითი მეცნიერებების სფეროსთვის, როგორც თეორიული, ასევე ექსპერიმენტული მონაცემების ინტერპრეტაციისა და ანალიზისათვის. გარემოსდაცვით მეცნიერებებში სტატისტიკური მეთოდების გამოყენება მრავალრიცხოვანი და მრავალფეროვანია: ანუ კლიმატის მოდელები, დაბინძურების ანალიზი, ეკოლოგიური შერჩევა და მონაცემები. კურსის პირველი ნაწილი გააცნობს სტუდენტებს ძირითად სტატისტიკურ მეთოდებს უნივარაციული და მრავალმხრივი მონაცემების ანალიზისათვის. მეორე ნაწილი წარმოგიდგენთ რამოდენიმე შერჩეულ სტატისტიკურ მიდგომას გარემოს სფეროში საინტერესო სხვადასხვა თემებისადმი. სტატისტიკური მეთოდების ცოდნა მისცემს ინსტრუმენტებს შესაბამისი ინფორმაციის ამოსაღებად და გადაწყვეტილების პროცესების წარმართვისთვის.

პრეზენტაცია

ვიდეო