გარემოს ტოქსიკოლოგია

სპიკერი: დოქტორი მელინე ბეგლარიანი

ადამიანის ჯანმრთელობაზე სხვადასხვა საფრთხის ზემოქმედება მნიშვნელოვანი და დროული თემაა. გარემოს ტოქსიკოლოგია არის მეცნიერების მულტიდისციპლინარული სფერო, რომელიც ეხება საფრთხეების ეფექტებს. კურსი შექმნილია იმისთვის, რომ მიმოიხილოს სხვადასხვა ასპექტი, რომლებიც თამაშობენ როლს გარემოს ტოქსიკოლოგიის რთულ სფეროში. მიზანია წარმოადგინოს გარემოს ტოქსიკოლოგიის საფუძვლები, მათ შორის ძირითადი ტოქსიკოლოგიური ცნებები და პრინციპები, ტოქსიკური აგენტების კლასიფიკაცია, მათი ზემოქმედების მარშრუტები, ასევე გამოწვეული გვერდითი ეფექტები და მასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის პოტენციური რისკები. მიღებული ცოდნა აუცილებელია ტოქსინების მავნე ზემოქმედების აღმოფხვრისა და პროფილაქტიკისთვის სხვადასხვა მიდგომის დანერგვისათვის.

პრეზენტაცია

ვიდეო