საკვების რადიოაქტიულობა: რადიოაქტიულობა დიეტაში

სპიკერი: დოქტორი ფერნანდო პიედადო კარვალიო

ეს მოდული შემუშავებულია იმისათვის, რომ წარმოადგინოს საკვებში რადიონუკლიდების რისკის შეფასების მეთოდოლოგია და შედეგები პირველი სომხური მთლიანი დიეტის კვლევის ფარგლებში, რომელიც ჩატარდა ერევანში (2018-2020). მოდული მოიცავს ძირითად პროცედურებს TDS საკვების ჩამონათვალის, SOP და შერჩევის გეგმის, კულინარიული მკურნალობის დეტალების, ანალიტიკური ნიმუშების გაერთიანების და შემდგომი ნიმუშის დამუშავების და ექსპოზიციის შეფასების შესახებ.

პრეზენტაცია - დოქტორი ფერნანდო პიედადო კარვალიო
პრეზენტაცია - დოქტორი ოლგა ბელიაევა

ვიდეო