შესავალი დისტანციურ ზონდირებაში და დისტანციურ ზონდირება სოფლის მეურნეობისათვის

სპიკერი: პროფ. რაფაელე კასა

კურსი გვაცნობს დისტანციური ზონდირების ფიზიკური და ტექნოლოგიური პრინციპებს. ამჟამად არსებული თანამგზავრული პლატფორმები შესაფერისია სოფლის მეურნეობისთვის ზეგავლენის შესასწავლად. დისტანციური ზონდირების გამოყენება სასოფლო -სამეურნეო კულტურების მონიტორინგზე. დისტანციური ზონდირების გამოყენება სასოფლო -სამეურნეო ნიადაგის მონიტორინგზე. ოპტიკური სატელიტური მონაცემების დამუშავების ჯაჭვი, გაზომვის ცდომილება და მონაცემთა ხარისხი. საოპერაციო თანამგზავრული პროგრამების გამოყენების მაგალითები თანამრდროვე სოფლის მეურნეობაში.

პრეზენტაცია

ვიდეო