ნიადაგის ხარისხის მონიტორინგი

სპიკერი: პროფ. მარია ქრისტინა მოსკატელი

კურსი მიზნად ისახავს წარმოაჩინოს ნიადაგი, როგორც ცოცხალი, დინამიური, განუახლებელი, დაუცველი რესურსი, რომელიც გააცნობს ნიადაგის ხარისხის, ნიადაგის ჯანმრთელობისა და ნიადაგის უსაფრთხოების კონცეფციებს.
საჭიროა ნიადაგის ხარისხის მონიტორინგი, რათა თავიდან იქნას აცილებული დეგრადაციის პირობები და მნიშვნელოვანი ფუნქციების დაკარგვა.
წარმოდგენილი იქნება ნიადაგის ხარისხის ინდიკატორების შერჩევა მათი გამოყენების უპირატესობებისა და უარყოფითი მხარეების შესახებ.

პრეზენტაცია

ვიდეო