ბუნებაზე დაყრდნობილი გადაწყვეტილებები ურბანულ გარემოში და მათი უპირატესობების შეფასება

სპიკერი: დოქტორი კარლო კალფაპიეტრა

ურბანულ გარემოში ბუნებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების (NBS) დანერგვა წლიდან წლამდე იზრდება, ასევე ევროკომისიის პოლიტიკური არჩევანის ყურადღებისა და სტიმულის წყალობით. NBS– ს შეუძლია დაეხმაროს რამდენიმე გამოწვევის გადალახვაში, გარემოსდაცვითიდან დაწყებული, ისეთებით, რომლებიც დაკავშირებულია სოციალურ ერთობასთან, ადამიანის ჯანმრთელობასთან და კეთილდღეობასთან, ან ეკონომიკურ და შრომის ბაზართან. გარემოსდაცვით და ეკოლოგიურ კონტექსტში NBS– ს შეუძლია გააუმჯობესოს ჰაერის ხარისხი, შეამციროს კლიმატის საფრთხეები ან გააუმჯობესოს ბიომრავალფეროვნება. NBS ეფექტურობის რაოდენობრივი განსაზღვრა სპეციფიკურ კრიტიკულ საკითხებთან დაკავშირებით შეიძლება მიღწეული იქნას შესაბამისი ინდიკატორების შეფასებით, რომლებიც უნდა იყოს მეცნიერულად დასაბუთებული, მაგრამ ასევე გასაგები და მისაღები, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გასაუმჯობესებლად.

პრეზენტაცია

ვიდეო