დისტანციური ზონდირება მიწის საფარის ანალიზისა და რუქებისათვის

სპიკერი: დოქტორი მაიკლ დენკი

მრავალსპექტრული სატელიტური გამოსახულება გვთავაზობს მძლავრ შესაძლებლობებს მიწის საფარის რუქების შედგენისათვის და დედამიწის ზედაპირის თვისობრივი და რაოდენობრივი ანალიზისათვის. ამ სესიის მიზანია გააცნოს სტუდენტე ს მიწის საფარის რუქა და ანალიზი ღია კოდის პროგრამული უზრუნველყოფისა და თავისუფლად ხელმისაწვდომი Sentinel-2 მონაცემების გამოყენებით. სესია შემოგთავაზებთ სურათის ვიზუალიზაციის, ინტერპრეტაციისა და ანალიზის შერჩეულ ტექნიკას.

პრეზენტაცია

ვიდეო